-:: จองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ::-
 

    ข้อมูลการจองห้องพัก :
วันที่ Check-in :
วันที่ Check-out :
จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เข้าพัก (เด็ก < 12 ปี) :
จำนวนห้องพัก :
 
    ข้อมูลผู้เข้าพัก :
ชื่อผู้จอง * :
นามสกุล * :
กรอก ชื่อ - นามสกุล ของผู้เข้าพักทั้งหมด * :
 
บริษัท :
ที่อยู่ * :
ประเทศ * :  สัญชาติ * :
หมายเลขโทรศัพท์ * :  หมายเลขมือถือ * :
อีเมล์ * :  ยืนยันอีเมล์ * :
    ข้อมูลสายการบิน (กรณีต้องการรถ รับ-ส่ง สนามบิน) :
ต้องการรถมารับจากสนามบิน (ราคา 300 บาท)
        เที่ยวบิน (ขาเข้า)
        Airport Name :
        Flight name and no. :
        Arrival Date :
        Time of Arrival : : hrs.
 
ต้องการรถไปส่งที่สนามบิน (ราคา 300 บาท)
        เที่ยวบิน (ขาออก)
        Airport Name :
        Flight name and no. :
        Departure Date :
        Time of Departure : : hrs.
    คุณสมบัติเพิ่มเติมของห้องพักที่ต้องการ :
 เตียงเสริม
 เช็คอินสายกว่ากำหนด
 เช็คอินก่อนเวลา
สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม :
       
* กรณีต้องการเตียงเสริม กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวจำนวนเตียงเสริมที่ต้องการด้วย *

* ราคาบริการเสริมที่ท่านเลือกอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดชำระเงินเพิ่มเติมที่หน้าเคาร์เตอร์ *
    ยืนยันการจองห้องพัก :
โปรดอ่านข้อตกลงในการเข้าพักก่อน


Security Code
:
Audio Version
Reload Image
โปรดกรอก Security Code
:

   ฉันได้อ่าน และยอมรับข้อตกลง ในการจองห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว