-:: ประเภทห้องพักทั้งหมด ::-
 

  รายการประเภทห้องพักทั้งหมด
มีประเภทห้องพักทั้งสิ้น 2 ประเภท

ลำดับที่ ข้อมูลห้องพัก
1

ห้องพักเตียงคู่รวมอาหารเช้า 960 บาท/คืน (สำหรับ 2 ท่าน)

ราคาปกติ 1,300 บาท ประหยัด 340 บาท

ราคาห้องพัก / คืน (บาท)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00

2

ห้องพักเตียงเดี่ยวรวมอาหารเช้า 900 บาท/คืน

ปกติ 1,200 บาท ประหยัด 300 บาท

ราคาห้องพัก / คืน (บาท)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00